A237 ขายฝากที่ดิน

จํานองที่ดิน

ขายฝาก
ขายฝากที่ดิน
ขายฝากบ้าน
สินเชื่อโฉนดที่ดินจํานําโฉนดที่ดิน
                 อย่าอายที่จะปรึกษา  ทักมา               

  1. การขายฝาก เป็นการขายแต่มีสิทธิซื้อคืน
    ขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นตกแก่ผู้ซื้อ เพียงแค่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการขายฝากจะต้องทำสัญญา ณ กรมที่ดินเท่านั้น

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดสามารถนำมา ขายฝากได้ เช่น บ้าน ที่ดิน อพาร์ทเมนท์ คอนโด ฯลฯ

เมื่อเป็นการขายเท่ากับว่า จะต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วน ไม่หายหกตกหล่น ดังนั้น ผู้ขายฝากจะต้องคำนึงถึงภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากการขายฝากให้ดี เพราะเท่ากับว่าเงินที่ได้รับมาส่วนหนีงจะต้องถูกนำไปชำระภาษี และค่าธรรมเนียม

2.การขายฝาก กำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 ปี
เงื่อนไขสำคัญของการขายฝาก คือจะต้องกำหนดระยะเวลาไถ่คืน ซึ่งผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากสามารถตกลงระยะเวลาไถ่ถอกันเองได้ แต่จะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ และมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องดังนี้

3.การทำสัญญาขายฝาก สามารถทำสัญญาได้สูงสุด 10 ปี
หากครบสัญญาแล้ว ผู้ขายฝากบ้านยังไม่พร้อมไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่กำหนดจำนวนครั้ง แต่รวมระยะเวลาขายฝากและระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน 10 ปีการขายฝาก ยึดได้โดยไม่ต้องฟ้อง
ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้ขายฝากก็ได้ เพราะหากไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝากได้ตามกำหนด ผู้รับซื้อฝากสามารถดำเนินการโอนแก้ทะเบียนว่า “หลุดเป็นสิทธิ์” ได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องดำเนินคดีใดๆ ดังนั้นก่อนขายฝากให้พิจารณาความสามารถในการไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝากให้ดี รวมถึงเรื่องการขยายเวลาหากเกิดปัญหาข้อติดขัดทางการเงินจะได้ไม่ต้องเสียทรัพย์สินโดยไม่ทันตั้งตัว

3.สำหรับการไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝาก หากผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนได้ภายในกำหนดแต่ผู้รับซื้อฝากคิดจะบ่ายเบี้ยงไม่ยอมให้ไถ่ถอน เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะผู้ฝากขายสามารถไปวางเงินไถ่ถอนได้ที่ สำนักงานวางทรัพย์กลาง หรือ ส่วนภูมิภาค หรือศาลประจำจังหวัด ซึ่งหากดำเนินการได้เรียบร้อยจะทำให้ทรัพย์ที่ขายฝากกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านทันทีการขายฝาก ผู้รับซื้อจะนำไปขายก่อนไม่ได้

4. สัญญาขายฝากแม้จะถือเป็นการขาย แต่มีเงื่อนไขคือผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในกำหนด ดังนั้นผู้รับซื้อฝากจะนำ บ้าน ที่ดิน ที่อยุ่ในสัญญาขายฝากมาขายหรือโอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้โดยเด็ดขาด! นอกจากจะขายคืนให้ผู้ขายฝากเท่านั้น

แต่หากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคผู้ซื้อฝากฝ่าฝืน นำบ้าน ที่ดินนี้ไปขาย ผู้ขายฝากสามารถเรียกค่าชดใช้ได้เต็มจำนวนตามราคาขายฝาก แต่เหตุการณ์เหล่านี้โดยหลักการแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้น

รับขายฝากที่ดิน
ดอกเบี้ยถูก เชื่อถือได้  ให้ราคาสูง ดอกเบี้ย 1-2% ต่อปีขายฝากบ้าน
ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสดจํานองที่ดิน
ขายฝาก
ขายฝากที่ดิน
ขายฝากบ้าน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน
จํานําโฉนดที่ดิน
จำนองท
ี่ดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *